Referentie

  • Stefan Gross - ProRail

    De waardevolle interactie tussen docenten en deelnemers tijdens de cursusavonden maakt het heel interessant om de verbinding te leggen tussen het theoretische kader van de verschillende projectbeheersingsaspecten en dagelijkse praktijk.