Deelname en advies PCO Kennis van Exploitatie Betuwelijn

Van 2004 tot 2006 heeft PCO een eigen exploitatiemodel voor de Betuweroute ontwikkeld. Een eigen initiatief wat door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat werd opgepikt als een haalbaar initiatief. In de zomer van 2005 heeft de Minister het initiatief genomen tot de vorming van een PPS-consortium waarin de Haven Amsterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, ProRail […]

Ministerie van verkeer & waterstaat HSL-Zuid over PCO Kennis

Drs. Eric Kemperman MBA was van 1998 – 2000 controller / plv financieel directeur van de Projectdirectie Hogesnelheidslijn Zuid.In deze fase werd de projectorganisatie (centraal) opgebouwd tot een projectorganisatie van ongeveer 1.000 fte, waarvan het grootste deel afkomstig van de vof DHV/ Holland Railconsult, thans Movaris. In deze periode werden ook het (innovatieve) aanbestedingsmodel en […]

PCO adviseert grote internationale hulporganisatie

Een grote internationale hulporganisatie heeft aan PCO Advies BV gevraagd om te adviseren hoe de beheersing van de internationale hulpverleningsprojecten te verbeteren. Dit betreft zowel de acute noodhulpprojecten als de (langer durende) opbouwprojecten. Een bijzondere uitdaging omdat deze projecten vooral zijn bedoeld om mensen in moeilijke omstandigheden te helpen, maar tevens vereist is om aantoonbaar […]

Gemeente Blaricum over projectcontrol van PCO Kennis

PCO Advies verzorgt voor de gemeente Blaricum, die samenwerkt met de gemeenten Eemnes en Laren, voor een 4 tal bouwprojecten de opzet en uitvoering van de reguliere projectcontrol kwartaalrapportages over 2010. Het betreft de projecten ’Bijvanck’, ’Boerderij Dorpsstraat / Brinklaan’, ’Bernardus’ en ’Blaricummermeent’.

Erasmus MC over projectmanagement bij PCO

Het EMC in Rotterdam behoort tot de toonaangevende medische instituten in de wereld. Om haar positie te behouden en te versterken wordt er de komende jaren geïnvesteerd in een complete renovatie en nieuwbouw van het medisch centrum en aanliggende faciliteiten en gebouwen. De totale investering beloopt meer dan 1 miljard Euro, de bouw is gestart […]

Aanbestedingsadvies voor gemeente in Zuid-Holland

PCO Advies ondersteunt grote gemeentelijke dienst in Rotterdam . De voornaamste taken zijn het coördineren van de aanbesteding, het opstellen van bestekken en verzorging van de invoering. Bij deze dienstverlening staan het verder verbeteren van de kwaliteit van de inkoopprocessen centraal.

PCO Advies analyseert hoorzitting woningmarkt

Op 9 september jl. vond in Maastricht een hoorzitting plaats naar aanleiding van de ontwikkelingen bij woningcorporaties en in het bijzonder de gevolgen van de verliezen van Servatius ten gevolge van het mislukte campus project. De corporaties hebben het voornemen om meer woningen te verkopen uit hun bestand bezit; dit heeft impact op de woningmarkt […]

Ballast Nedam volgen de OPC en de RPC van PCO Kennis

PCO Kennis verzorgde in 2015 en 2016, in opdracht van de Corporate Finance Director en de Raad van Bestuur een professionaliseringsprogramma Project Control. Aan dit programma namen 36 kandidaten deel, verspreid over de divisies Bouw & Ontwikkeling (BNBO) en Infra. Het management was actief betrokken bij dit opleidings- en verbetertraject, wat in totaal 1 jaar […]

Noord/Zuidlijn team over projectbeheersing

Het project Noord-Zuidlijn nadert haar voltooiing, oktober 2017 moet het project worden opgeleverd. De laatste loodjes wegen spreekwoordelijk het zwaarst en stellen de projectorganisatie voor grote uitdagingen. In opdracht van het management van de projectorganisatie trainde PCO Kennis Planners, de kostenramers, risicomanagers, projectcontrollers, projectcoördinatoren van in totaal 7 teams van de projectorganisatie in de inhoudelijke […]

In control over projectsucces (2)

In dit tweede deel van het drieluik over ‘In control over projectsucces.’ gaat Marcel Seijner in op wat ‘in control’ betekent. Het eerste deel startte met ‘Wat is projectsucces?’ Projectsucces is niet in één definitie te vatten. Projectsucces is afhankelijk van het ‘tijdsframe’ en wie het succes bepaalt. Op korte termijn kan succes betekenen: binnen […]