Terug

Post-HBO Opleiding Project Control (OPC) voor Waterschappen

Nederland. waterprojectenland...

Er wordt hard gewerkt aan Nederland. Land, water en kust vragen aandacht om de uitdagingen voor onze toekomst aan te kunnen.

Klimaatverandering (stijging zeewaterspiegel), stedelijke ontwikkeling, verstening (riool- en hemelwaterafvoer) en kwaliteit van onze leefomgeving (drinkwatervoorziening en natuurontwikkeling) vragen om nieuwe ideeën en passende maatregelen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn hier concrete voorbeelden van. Waterschappen spelen hierin een belangrijke rol. Zij nemen maatregelen die ons land op het gebied van waterhuishouding ‘toekomstbestendig’ maakt en leefbaar houdt.

Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland

Post-HBO geaccrediteerd

De Opleiding Project Control (OPC) voor Waterschappen is officieel erkend als PHBO Registeropleiding en wordt jaarlijks ge-audit en beoordeeld op inhoud, kwaliteit en praktijkrelevantie door een onafhankelijke commissie onder toezicht van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION). 

Informatie
Doelgroep
Leerdoelen
Programma

Informatie

Start najaar 2019
Duur 9 dagdelen
Startdatum

Op aanvraag

Locatie BCN, Daltonlaan 100 Utrecht 

Investering

€ 3.455,- 
 
 • inclusief toegang tot het E-learningsysteem, waar het lesmateriaal staat
 • inclusief examen 
 • prijzen exclusief BTW
PE uren Het volgen van de OPC geeft aangesloten NBA-leden recht op 35 PE-uren
Lesdata

9 dagdelen met lestijden van 13.30 tot 17.00 uur


De volgorde van de lessen kan per cursus iets afwijken van onderstaand schema, dit wordt vooraf gecommuniceerd.

Les  Onderwerp
1   Project Control
2   Projectmensen
3   Business Case
4   Projectmanagement
5   Monitoren van projectvoortgang
6   Project risicomanagement
7  Financiële ruggengraat van het project
8   Informatiebeheersing en kwaliteit
9   Contracting
   Online examen

Doelgroep

In toenemende mate doet dit een beroep op de verdere professionalisering van projectsturing en projectbeheersing bij de waterschappen. PCO Kennis draagt met dit programma graag bij aan de verdere ontwikkeling van projectbeheersing bij onze waterschappen. PCO Kennis heeft theoretische kennis over project control gecombineerd met specifieke praktijkervaringen binnen deze (water)sector. Hierdoor ontstaat een naadloze aansluiting van de theorie op de praktijk en spreken docenten en deelnemers dezelfde taal over herkenbare uitdagingen in hun vakgebied.

De opdrachten en casuïstiek hebben betrekking op diverse waterprojecten zoals dijkversteviging, waterzuivering, natuurontwikkeling, oeververlegging en vervanging riool. Vanuit het perspectief van opdrachtgever en opdrachtnemer kijken wij met de deelnemers naar de beheersing van projecten. Er is volop ruimte voor inbreng van eigen cases en vragen.

Deze opleiding is toegankelijk voor medewerkers van waterschappen die hun kennis van projectbeheersing willen uitbreiden en zich met collega’s van andere waterschappen willen verdiepen in het vakgebied van projectbeheersing.

Leerdoelen

Je leert

 • over organisatieleer en de dynamiek van waterschapsprojecten
 • de bijzondere beheersaspecten van waterschap (tussen ‘publiek en privaat’) te analyseren en gericht te verbeteren
 • over kaders en richtlijnen en integrale projectbeheersing in de watersector
 • de meest gebruikte modellen bij waterschapsprojecten doorgronden en toepassen
 • over de complexe stakeholdersomgeving waarin waterorganisaties hun projectresultaten moeten realiseren
 • de huidige projecten in kaart te brengen en te analyseren
 • relaties te leggen met andere processen binnen en buiten de organisatie
 • hoe en waarom mensen succesvol samenwerken in projectteams
 • over de essentie van projectmanagement met focus op beheerste uitvoering en behoud van resultaatgerichtheid
 • de klassieke beheersaspecten Tijd, Geld, Kwaliteit, Organisatie, Informatie en Risico’s integraal en in samenhang te hanteren
 • handige tips uit de praktijk

Resultaat

Na het volgen van de OPC heb je een brede kijk op projectbeheersing. Je bent in staat om op een succesvolle manier projectcontrol toe te passen en binnen jouw organisatie de projecten (groot of klein) te beheersen. Je vergroot de grip op jouw projecten en hiermee zullen projecten vaker binnen budget, op tijd en met het gewenste resultaat worden opgeleverd. Managers en controllers kunnen aantonen dat hun projecten op professionele wijze worden bestuurd en beheerst.

De Opleiding Project Control biedt je de mogelijkheid om het diploma te behalen: 

‘Post-HBO Opleiding Project Control voor Waterschappen’

Naast verplichte aanwezigheid tijdens alle lessen leg je een schriftelijk examen af aan het einde van de opleiding. Dit examen wordt aangeboden via een afgesloten E-learning omgeving en je beantwoordt de vragen vanaf je eigen locatie. Je krijgt hiervoor een uur de tijd.

Post-hbo geaccrediteerd

De Opleiding Project Control (OPC) is officieel erkend als PHBO Registeropleiding en wordt jaarlijks ge-audit en beoordeeld op inhoud, kwaliteit en praktijkrelevantie door een onafhankelijke commissie onder toezicht van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Deelnemers die met goed gevolg hebben deelgenomen aan deze opleiding èn alle avonden aanwezig zijn geweest, ontvangen een officieel erkende PHBO-diploma en worden opgenomen in het Abituriëntenregister van Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.

Deelnemers die het examen niet (willen) af leggen ontvangen een certificaat. Als je niet slaagt voor het schriftelijke examen dan kun je éénmalig een herexamen doen tegen een gereduceerd tarief. 

Programma

Het programma is uniek en opgebouwd vanuit een visie op integrale projectbeheersing. Het is zoveel als mogelijk afgestemd op de eisen van de National Competence Baseline (NCB) van de International Project Management Association (IPMA) en aangevuld met uniek eigen ontwikkeld materiaal en casuïstiek.

In 9 bijeenkomsten wordt het volgende opleidingsprogramma aangeboden:

1)     Project Control
2)     Projectmensen
3)     Business Case 
4)     Projectmanagement
5)     Financiële ruggengraat van het project
6)     Project risicomanagement
7)     Monitoren van projectvoortgang
8)     Informatiebeheersing en kwaliteit
9)     Contracting

De inhoud van de lessen staat in de brochure beschreven.

Werkvormen

 • hoorcolleges
 • casuïstiek (actuele projecten en door de deelnemers uit hun werksituatie in te brengen)
 • oefeningen
 • rollenspellen

Docenten

De lessen worden gegeven door gerenommeerde experts op het gebied van projectbeheersing. Zij zijn ieder specialist op hun eigen vakgebied.
 

Terug

Kwaliteitserkenningen

lees meer
download brochure
35
9 dagdelen
8+
3455.00

Zijn er vragen?
Kunnen wij je van dienst zijn met toelichting of advies? We helpen je graag verder.

aafke@pcokennis.nl
033–7501501 of 0638201770033–7501501 of 0638201770
Aafke Hardeman

marietta@pcokennis.nl
033–7501501 of 0638201768033–7501501 of 0638201768
Mariëtta Rijnfrank

Meer over deze opleiding in dit filmpje