Terug

Inhouse Opleiding Project Control voor waterschap Delftland

Inhouse Opleiding Project Control voor waterschap Delftland

In 2015 doorliepen de projectcontrollers van het Hoogheemraadschap Delftland met elkaar de Opleiding Project Control (OPC) in het kader van het verder verbeteren en verankeren van de projectbeheersing binnen hun organisatie. Leuke enthousiaste trainingsdagen, prima resultaten.

Hoogheemraadschap Delftland 2.png

Terug

Meer blogs

lees ons hele blog