Terug

Onderzoek voor Rekenkamer Hilversum

Onderzoek voor Rekenkamer Hilversum

De gemeente Hilversum heeft de afgelopen jaren een aantal grote projecten uitgevoerd. Zo werden het nieuwe stadskantoor, een nieuw theater (de Vorstin) en een brede school (De Meent) ontwikkeld en opgeleverd. De rekenkamercommissie gaf in oktober 2009 opdracht aan PCO Advies BV om de opzet en werking van de projectsturing en -beheersing nader te onderzoeken en te beoordelen of de gemeente Hilversum voldoende uitgerust is om haar grote complexe projectuitdagingen goed uit te kunnen voeren. Het onderzoek werd uitgevoerd o.a. door documentenonderzoek, het houden van een online enquete en het voeren van gesprekken met betrokken medewerkers van de verschillende diensten. De Rekenkamer wil vooral leren van het verleden en aanbevelingen doen voor een betere projectbeheersing voor toekomstige projecten.

Terug

Meer blogs

lees ons hele blog