Terug

PCO betrokken bij Woningbouwcorporaties

PCO betrokken bij Woningbouwcorporaties


Naamloze afbeelding

Woningbouwvereniging Vallei Wonen uit Woudenberg levert grootse prestaties voor een relatief bescheiden corporatie in omvang.
Zo werd in 2009 een prachtig multifunctioneel centrum opgeleverd en lopen er geregeld mooie woningbouwprojecten van stapel. Professioneel bestuur, gemotiveerd team, gezonde bedrijfshuishouding. Sinds 2007 is Eric Kemperman lid van de Raad van Commissarissen.

Naamloze afbeelding
Rentree Wonen in Deventer is een corporatie met zo’n 4.500 verhuureenheden en een ambitieuze projectenportefeuille. Deze corporatie tekende als eerste met toenmalig Minister Vogelaar een convenant voor het opknappen van haar zogenaamde Vogelaar-wijk, de Rivierenwijk. Rentree zou regisseur zijn van dit ambitieuze herstructureringsproject waaronder het verdiept aanleggen van de Amstellaan. Deze ambities bleken te groot in relatie tot en de (o.a. financiële) competentie van bestuur en organisatie. In 2009 kwam de bestuurder hierover in aanvaring met het audit comité en met zijn interne toezichthouders (RvT), hetgeen uitmondde in een conflict. Dit leidde in oktober 2009 tot schorsing van de directeur-bestuurder en - bij gerechterlijk vonnis - tot ontslag per 1-1-2010. De rechter stelde de RvT op vrijwel alle punten in het gelijk. Inmiddels is er een nieuwe bestuurder aangesteld a.i. en zijn er verschillende onderzoeken gestart naar de ernst van de situatie. Medio november 2009 stelde de Minister van VROM een extern toezichthouder aan; dit gebeurde op verzoek van de Raad van Toezicht. Eric Kemperman was in 2008 en 2009 lid van de RvT en tevens voorzitter van het audit comité. Op 16 november 2009 trad hij af als voorzitter van de Raad, nadat de RvT unaniem besloten had om de Minister om extern toezicht te vragen.

Naamloze afbeelding
Van september 2007 tot januari 2009 was Eric Kemperman Lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie De Leeuw van Putten uit Spijkenisse. Hij bekleedde de post in de RvC met het financiële profiel. In januari 2009 trad Eric Kemperman af omdat hij een positie in de Raad van Commissarissen van Waterweg Wonen te Vlaardingen ging bekleden per 1-7-2009.

Naamloze afbeelding
Waterweg Wonen uit Vlaardingen is een corporatie (14.500 vhe) die bijzondere prestaties levert. Zo wordt deze corporatie geregeld geprezen en beloond met prijzen voor goed beleid en bedrijfsvoering; Glazen Huis trofee voor beste jaarverslag (2008), Kordes prijs (2009) en levert zij prima volkshuisvestelijke prestaties. In januari 2009 werd Eric Kemperman lid van de RvC met als bijzondere aandachtsgebied Projectontwikkeling, sinds 1-7-2009 is hij na een inwerkprogramma geïnstalleerd als commissaris.

Terug

Meer blogs

lees ons hele blog