RPC Register

De mensen die inmiddels de opleiding Registered Project Controller (RPC) met goed gevolg hebben doorlopen mogen zichzelf Senior Projectcontroller noemen. Ook mogen zijn de aanduiding RPC achter hun naam dragen. Hieronder tref je meer informatie over de RPC-kandidaten en via LinkedIn kun je contact met hen krijgen.

LinkedinEsther IJland RPC

De gemeente Amsterdam voert binnen het "Grondbedrijf" de regie op de gebiedsontwikkeling binnen de stad. Dit is een omvangrijk onderdeel waarbinnen veel geld en personele capaciteit omgaat. In het Action Learning Program heeft Esther gekeken naar de mogelijkheid van het toepassen van Portfoliomanagement binnen de portefeuille. Door geld en capaciteit aan conjunctuur te koppelen is geprobeerd om te komen tot een betere korte termijn voorspelling waarin geanticipeerd kan worden op benodigde geldstromen en benodigde vs beschikbare capaciteit. Door onder andere gebruik te maken van een roling wave zou het mogelijk moeten zijn om tot een efficiëntere inzet te komen met een positief productieresultaat. Daarvoor dient de organisatie enigszins te worden aangepast en is een meer betrouwbare planning met betrekking tot de capaciteitsinzet noodzakelijk voor de korte en middellange termijn.

Ernst de Klein RPC

Met mijn ALP heb ik antwoord willen geven op de vraag in hoeverre de Business Case kan bijdragen aan de volwassenheidsambities van projectvoering van ICT projecten binnen het UMC Utrecht. De hieruit voorkomende aanbevelingen hebben onder meer invloed op het centrale besluitvormingsproces, de investeringsbeslissing en de jaarlijkse decentrale afspraken met de Raad van Bestuur wanneer het gaat om batenmanagement. Tevens komen de onderwerpen resourcemanagement en capaciteitsplanning aan de orde. Door de business case een vast onderdeel te maken van het besluitvormingsproces werkt de organisatie toe naar een optimalisatie van het proces en wordt daarmee slagvaardiger. De vraag “willen we dit echt wel” zal nog kritischer beantwoord gaan worden wanneer de eigenaar op basis van het managementcontract gehouden wordt aan de in de business case opgenomen baten. Positieve effecten worden voorzien op de klanttevredenheid omdat met een realistische planning de klant (meer) zekerheid heeft over het moment waarop de gewenste functionaliteiten beschikbaar komen. De organisatie krijgt inzicht in de beschikbare capaciteit van eigen mensen en kan tijdig reageren op de vraag vanuit het huis door de inzet van externe krachten

Radjoe Ramkisoen RPC

Radjoe Ramkisoen heeft in zijn scriptie de cashflow onderzocht van TenneT TSO B.V. Het doel van zijn onderzoek was om de cashflow betrouwbaarder te maken binnen de grote projecten die het bedrijf uitvoert. Binnen TenneT TSO B.V. is de voorspelling van de cashflows namelijk van groot belang voor de vooruitgang van zulke projecten. In zijn scriptie heeft hij verschillende aspecten onderzocht binnen een tweetal projecten die de cashflow kunnen beïnvloeden. Hierin heeft hij de aangeleerde kennis van PCO kennis toegepast. Uit zijn scriptie zijn adviezen gekomen voor het bedrijf zodat de cashflow betrouwbaarder wordt.

Simon van der Vleuten RPC

Simon heeft onderzoek gedaan naar probabilistisch plannen en of toepassing wenselijk is binnen Tata Steel IJmuiden. Als eerste werd een grondige literatuurstudie uitgevoerd, vervolgens werd probabilistisch plannen toegepast bij een groot project. Als derde werd een enquête gehouden onder project managers, project controllers en project planners. Uit het onderzoek kwam naar voren dat probabilistisch plannen niet voor elk project geschikt is en ook niet voor elke project fase. Tevens kwam naar voren dat input, de project planning en de risico analyse, van goede kwaliteit moeten zijn, om output te verkrijgen die betrouwbaar genoeg is om daar conclusies aan te verbinden. Toepassing binnen Tata Steel IJmuiden is zeker wenselijk maar onder bepaalde voorwaarden, en bij geselecteerde projecten.

Naam