RPC-Register

De mensen die de opleiding Registered Project Controller (RPC) met goed gevolg hebben doorlopen, zijn senior projectcontroller. Zij mogen de aanduiding 'RPC' achter hun naam dragen. Hieronder tref je meer informatie over de RPC-kandidaten en via LinkedIn kun je contact met hen krijgen.

Wil je op LinkedIn ook in de alumni groep van PCO Kennis vermeld worden? Volg dan de instructies via deze link.

LinkedinBob van Bommel RPC

Bob heeft in zijn Action Learning Project gezocht naar een antwoord op de vraag: Hoe zou ERA Contour haar projectcontrollers anno 2018 beter kunnen positioneren binnen haar organisatie en wat levert dit op. Om deze vraag te beantwoorden heeft hij onderzoek gedaan naar de beschreven theorieën over projectbeheersing en deze vervolgens toegepast binnen de organisatie ERA Contour. Uit het onderzoek is gebleken dat niet alleen de positie van de projectcontroller veranderd moet worden, maar om eerder in het procesbrokken te raken zullen er ook wijzigingen in de werkzaamheden van de projectcontroller noodzakelijk zijn.

Paul Ketelaar RPC

Paul Ketelaar, heeft zich verdiept in het onderwerp Best Value Procurement (BVP) en wat voor gevolgen dit heeft voor de projectbeheersing. Wat veelal onderbelicht is de fase na aanbesteding, wat heeft BVP voor impact op de diverse teamrollen “loslaten” en de opdrachtnemer de leiding geven als expert. En daarnaast je verantwoording als opdrachtgever goed in te kunnen vullen en daarmee in control zijn. Paul heeft een goede koppeling gelegd vanuit de abstractie van de theorie naar de praktijk, waarbij hij de diverse dilemma’s heeft benoemd en deze tevens naar waardevolle aanbevelingen vertaald.

LinkedinStefan Gross RPC

Stefan Gross onderzocht het project DoorStroomStation Utrecht Centraal. Beheersing van de scope/kwaliteit is bij dit omvangrijke project belangrijk. Het doel van zijn onderzoek was om te komen tot aanbevelingen voor het beheersen van scopewijzigingen tijdens de realisatiefase van infrastructurele projecten bij ProRail. Om dit doel te bereiken is het onderzoek verdeeld in twee methoden: 'literatuur- en praktijkstudie'. Door de literatuurstudie te vergelijken met de praktijkstudie leverde dit conclusies en aanbevelingen voor ProRail op.

LinkedinWouter Walstra RPC

Wouter onderzocht voor zijn Action Learning Project 'Het hefboomeffect tussen externe verslaggeving en interne projectsturing’ bij Reddyn, een joint venture die is ontstaan uit een gedeeltelijke samenwerking tussen twee bedrijven, TenneT en Liander. Reddyn is een service provider op het gebied van hoogspanning en complexe middenspanning. Wouter deed een aantal aanbevelingen met betrekking tot de inzet van de Cost Breakdown Structure, die de organisatie verder helpen in het verbeteren van zowel de interne projectsturing als de rapportage m.b.t. projectvoortgang.

LinkedinChris Kegler RPC

Chris Kegler legde de lat hoog met zijn Action Learning Project bij Leaseplan. Zijn onderwerp ‘Voortgangsrapportage 2.0’, omvatte de ambitie om een verbreding en vernieuwing van de voortgangsrapportage te definiëren, om hiermee de kans op projectsucces te vergroten. Zijn onderzoek leidde tot een aantal voorstellen die functie en opzet van de projectvoortgangsrapportage wijzigt door het doorvoeren van een aantal feitelijke veranderingen aan de VR template en een aantal gedragsveranderingen. De paper van Chris werd door de examencommissie hoog gewaardeerd en beoordeeld als Best Paper 2016-2017’.

Radjoe Ramkisoen RPC

Radjoe Ramkisoen heeft in zijn scriptie de cashflow onderzocht van TenneT TSO B.V. Het doel van zijn onderzoek was om de cashflow betrouwbaarder te maken binnen de grote projecten die het bedrijf uitvoert. Binnen TenneT TSO B.V. is de voorspelling van de cashflows namelijk van groot belang voor de vooruitgang van zulke projecten. In zijn scriptie heeft hij verschillende aspecten onderzocht binnen een tweetal projecten die de cashflow kunnen beïnvloeden. Hierin heeft hij de aangeleerde kennis van PCO kennis toegepast. Uit zijn scriptie zijn adviezen gekomen voor het bedrijf zodat de cashflow betrouwbaarder wordt.

LinkedinIrwin van Hunen RPC

Irwin van Hunen heeft als onderwerp voor zijn Action Learning Paper ‘Werken aan Bosch projectsucces’, een analyse gemaakt van het verbeterprogramma Projectmatig Werken en van de aanbestedingsstrategien voor projecten in het fysieke domein van de gemeente ’s-Hertogenbosch’. Na grondig theoretisch onderzoek en veldonderzoek leverde dit aan aantal verbeterpunten op voor de organisatie. Onderzoek, analyse en aanbevelingen zijn gesplitst voor de twee onderwerpen, het kwaliteitsprogramma projectsturing en aanbestedingen. De aanbevelingen zijn gesplitst in de belangrijkste, meer principiële aanbevelingen, en een aantal meer operationele verbetervoorstellen.

LinkedinRene Jansen RPC

Rene Jansen onderzocht de rol van de projectcontroller in relatie tot het onderwerp ‘compliance’. Aan de hand van concrete, aansprekende en herkenbare casuïstiek uit de praktijk, definieerde hij de rol van de projectcontroller binnen het infrabedrijf van Ballast Nedam. Zijn onderzoek leverde een aantal aanbevelingen op welke met de collega projectcontrollers worden gedeeld en inzichten die nieuwe projectcontrollers kunnen helpen in deze complexe materie.

LinkedinWim Mulder RPC

Wim Mulder koos als onderwerp voor zijn paper Beheersing Design & Build contract bij woningcorporaties: grip op proces, kwaliteit en product’. Zijn onderzoek voerde Wim uit bij GroenWest, een middelgrote woningcorporatie met ongeveer 12.000 woningen met haar kantoor in Woerden. Het doel van zijn onderzoek was het ontwikkelen van een kader voor het beheersen van een DB-contract. De projectorganisatie en de afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten passen bij de gekozen contractvorm. Zo wordt adequaat sturen en beheersen van projecten op tijd, geld, kwaliteit en risico’s mogelijk.

LinkedinMariëlle Bos RPC

Mariëlle Bos onderzocht de rol van de projectcontroller. Hoe en wat kan een projectcontroller bijdragen aan een succesvol project? Een onderzoek wat zich richtte op de vaardigheden en competenties van de projectcontroller, waarbij zij de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de projectcontroller in verschillende projecten onderzocht en zich verdiepte in de vraag welke soft skills heeft een projectcontroller nodig heeft? Zij verrichtte haar ALP-onderzoek binnen Tata Steel in IJmuiden.

Naam