De businesscase

Dat het succes van projecten regelmatig tegenvalt, is algemeen bekend. De kosten lopen uit de hand, de baten stellen teleur, de oplevering is te laat of de kwaliteit blijft achter bij de verwachtingen. We zoeken de oorzaak graag – en soms terecht – bij bijvoorbeeld scope changes, gebrekkige communicatie en een zwakke uitvoering. Maar vaak […]