Innoveren is meer dan alleen een nieuwe technologie

Innovatie geldt als een cruciale bron van concurrentievoordeel. Succesvol innoveren vereist echter meer alleen investeren in een nieuwe technologie. Het hanteren van innovatieve organisatievormen, vernieuwend leiderschap, en nieuwe vormen van werken en samenwerken worden gezien als belangrijke aanvullende bronnen van concurrentievoordeel. Dit stelt ook andere eisen aan de projectcontroller.

Kevin Heij is verbonden aan de Erasmus Centre for Business Innovation en heeft onderzoek gedaan naar het succes van sociale innovatie binnen topbedrijven. Uit de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor blijkt dat sociaal innovatieve bedrijven beter presteren op innovatie en productiviteit. Bijgevoegd artikel geeft een overzicht van de effecten van investeringen in sociale innovatie op de prestatie van Nederlandse bedrijven. De hefbomen van sociale innovatie zorgen voor betere prestaties op de langere én korte termijn. De auteurs van dit artikel geven aan hoe organisaties sociale innovatie tot stand kunnen brengen door gebruik te maken van de hefbomen.

Het belang van sociale innovatie

Door verhevigde concurrentiekrachten zijn bedrijven gedwongen om sneller te innoveren. Het artikel pleit dat technische innovatie slechts een deel van het innovatiesucces verklaart. Juist sociale innovatie is volgens onderzoek doorslaggevend. Sociale innovatie heeft in dit geval betrekking op het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden, het hanteren van flexibele organisatieprincipes en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen. Volgens de auteurs moet Nederland inzetten op innovatie, en in het bijzonder sociale innovatie, om de productiviteit en het concurrentievermogen te verbeteren.

Lees hier het volledige artikel.

Auteur: Dr. ING. Keving Heij

Na het behalen van een bachelordiploma in Technische Bedrijfskunde en een mastergraad in Bedrijfskunde promoveerde hij in 2015 op het thema hoe organisaties hun innovatie- en concurrentievermogen kunnen bevorderen aan de hand van sociale innovatie, co-creatie, en business model innovatie. Dit resulteerde in meerdere publicaties en awards.

Daarnaast heeft Kevin tal van onderzoeken en projecten uitgevoerd in zowel de publieke als private sector.

Bron: Tijdschrift voor HRM, 2011

Ben jij een fan van lezen?

Dan moet je onze nieuwsbrief bekijken!