Project doen

Jan-Co van den Doel en Marieke Plegt verzorgen op 16 april a.s. een interactieve lezing over dit project op de jaarlijkse projectcontrolavond in Antropia. Schrijf je snel in via info@pcokennis.nl.

Project DOEN is in 2013 gestart om te leren hoe de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen in projecten verder kan worden verbeterd. Het eerste project was de renovatie van de Nijkerkerbrug. Dit werd uitgevoerd door projectteam NU DOEN, dat bestond uit projectteam DOEN (Rijkswaterstaat) en Combinatie NU (Mourik en BESIX). Samen leerden zij door te DOEN, tijdens de renovatie van de Nijkerkerbrug.

Wat als we het eens helemaal anders doen?

Goede samenwerking, logisch nadenken en alleen doen wat zinnig is: dat is waar Project DOEN voor staat. Niet omdat dit projectteam het enige team was dat dit kon, maar omdat het de ruimte kreeg om een hele andere aanpak uit te proberen. Omdat het team niet gebonden was aan regels, werd het uitgedaagd om na te denken over dingen die anders vanzelfsprekend zijn. Hierdoor opende zich een wereld aan keuzemogelijkheden.

Door te experimenteren met een andere manier van samenwerken, hiervan te leren en deze geleerde lessen te delen wil DOEN bijdragen aan een structurele verandering in de bouwsector.

Hoe het allemaal begon…

Sinds de bouwfraude zijn de verhoudingen tussen Rijkswaterstaat en de markt veranderd. Er is meer afstand gecreëerd en er zijn meer regels ingesteld. Bij tegenslagen in een project werden nieuwe clausules in het standaardcontract opgenomen, dat dikker en dikker werd. Ook de crisis maakte dat elke partij met zo min mogelijk kleerscheuren door de samenwerking heen probeerde te komen. En dat is natuurlijk hartstikke zonde. Elk project biedt een mooie kans voor Rijkswaterstaat om de infrastructuur van Nederland te verbeteren en voor marktpartijen om te blijven innoveren en werk te doen waar ze goed in zijn. Zowel vanuit de markt als vanuit Rijkswaterstaat is er daarom vraag naar vernieuwing, naar anders en beter samenwerken.

Project DOEN werd in het voorjaar van 2013 werd gelanceerd door het Opdrachtgeversforum. Jan Hendrik Dronkers, voormalig DG van Rijkswaterstaat, gaf projectteam DOEN de volgende opdracht mee:

“Doe alsof er geen regels zijn en bedenk dan wat je zou willen. Als je vervolgens regels tegenkomt die dit belemmeren, kijk dan hoe je hier creatief mee om kunt gaan. Alle regels mogen ter discussie worden gesteld, behalve de wet. Denk vooral niet te veel in bestaande kaders! Wees onbevangen, maar niet naïef”.

Het gedachtegoed

DOEN is het bereiken van maximale klantwaarde waarbij er sprake is van eerlijk geld voor eerlijk werk. Dit bereiken we door goed met elkaar samen te werken en te werken vanuit de bedoeling van regels. Het hogere doel is leren om zo bij te dragen aan een structurele verandering in de bouwsector.

Doen in de praktijk: nijkerkerbrug

Het eerste DOEN-project, de renovatie van de Nijkerkerbrug, werd uitgevoerd door RWS en de Combinatie NU (Mourik en BESIX). Het was de eerste praktijkcasus om een nieuwe manier van samenwerken uit te proberen. Dit project is nu succesvol afgerond. In het derde kwartaal van 2018 is deze ruim 50 jaar oude brug weer opengesteld voor al het verkeer.

Marktvisie

Project DOEN is een praktijkvoorbeeld van de marktvisie die Rijkswaterstaat, brancheorganisaties en marktpartijen gezamenlijk hebben ontwikkeld. Het doel van de marktvisie is om de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en andere (publieke) opdrachtgevers en de markt vorm te geven voor de toekomst. Meer informatie vind je op de website van de marktvisie.

Doen gaat door!

Op 19 december 2018 vond de kickstart van DOEN plaats. Tijdens deze bijeenkomst hebben in het bijzijn van Michèle Blom, de Directeur-generaal van Rijkswaterstaat, vertegenwoordigers van zowel Rijkswaterstaat als verschillende marktpartijen hun ambities uitgesproken om verder te gaan met DOEN. Binnen Rijkswaterstaat wordt hier invulling aan gegeven door de oprichting van een platform om nieuwe DOEN-teams op weg te helpen en geleerde lessen te delen. Niet door een sjabloon aan te bieden, maar door bij ieder project te kijken wat de beste en meest passende manier is.

Lees alles over dit project op: www.projectdoen.nu

Ben jij een fan van lezen?

Dan moet je onze nieuwsbrief bekijken!