Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van PCO Kennis.

1. Privacy

PCO Kennis begrijpt dat je jouw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt
delen. Daarom gaat PCO Kennis zorgvuldig om met deze informatie. PCO Kennis houdt
zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). PCO Kennis heeft jouw
gegevens wel nodig om je goed te kunnen helpen.
In deze verklaring legt PCO Kennis uit welke gegevens PCO Kennis van je nodig heeft en
waarvoor PCO Kennis ze gebruikt.

2. Welke gegevens worden verwerkt?

PCO Kennis verzamelt in de volgende situatie de gegevens die wij van jou of van jouw
werkgever ontvangen :

 • Bij een inschrijving voor een cursus
 •  Bij een aanvraag van een brochure
 • Bij een aanmelding voor de nieuwsbrief
 • Bij een contactmoment via e-mail of telefoon
 • Tijdens het volgen van een opleiding
  Wij verzamelen en bewaren de volgende persoonsgegevens m.b.t. jouw opleiding:
 • Naam (voor- en achternaam),
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • (post) adres
 •  e-mail
 •  telefoonnummer
  • functie
  Met betrekking tot de facturatie vragen wij het volgende:
 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon
 • Factuuradres
  De volgende gegevens worden na afloop van de opleiding/modules worden geregistreerd:
 • Jouw feedback over de opleiding en overige informatie die je geeft.
 • Jouw aanwezigheid eventuele resultaten en of je de opleiding (met goed gevolg) hebt afgerond. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot drie jaar nadat u zich hebt ingeschreven. Dat doen we zodat je niet steeds opnieuw al jouw gegevens hoeft in te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Bovendien kunnen wij je uitnodigen voor toekomstige opleidingen of events en kunnen wij je interessante aanbiedingen doen van diverse producten en diensten die PCO Kennis biedt. Aan docenten van de opleiding worden deelnemerslijsten gestuurd met daarop jouw naam, functie, bedrijf, e-mailadres, geboortedatum en geboorteplaats. Door je te registreren voor een opleiding, ga je akkoord met deze verspreiding.

 

3. Gebruik van jouw gegevens

PCO Kennis gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname aan de door jou
  gekozen opleiding en examen.
 • Verzorging van de door jou gekozen opleiding.
 • Advies geven over een te volgen opleiding.
 • Je op de hoogte houden van al onze diensten en producten.
 • Je de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op jouw vragen te
  reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals
  voorgeschreven door de (Rijks)overheid.
  Verdere toelichting
 • PCO Kennis anonimiseert de persoonsgegevens die PCO Kennis gebruikt voor
  analyses. In onze analyses ben je daardoor onherkenbaar.
 • PCO Kennis kan jouw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn
  accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een
  accreditatie voor een opleiding, is PCO Kennis wettelijk verplicht de commissies
  die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie, soms inzage te geven in
  persoonsgegevens. Dit beperkt PCO Kennis tot een minimum.
 • PCO Kennis werkt samen met externe dienstverleners, zoals docenten. Zij mogen
  jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het
  belang zijn van jouw opleiding. Zij mogen je niet voor andere doelen benaderen of
  jouw gegevens doorgeven aan andere partijen. Tot slot, het kan zijn dat PCO Kennis door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om jouw gegevens te delen. PCO Kennis deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.
 

4. Welke rechten heb je als cursist?

Als cursist van PCO Kennis heb je een aantal rechten welke onder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) vallen.

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om op jouw verzoek persoonsgegevens over te
  dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Het recht om PCO Kennis opdracht te geven om al jouw gegevens definitief uit
  ons systeem te verwijderen.
 • Recht op inzage. Het recht om in te zien welke gegevens we van jou verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens aan te
  passen of te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te
  laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 

5. Nieuwsbrief

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuws en informatie over
onze producten en diensten. Je kunt je op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief.
Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

6. Moodle en jouw gegevens
Moodle is een persoonlijke online leeromgeving. Binnen deze omgeving zie je details van
jouw opleiding, zoals het programma, data en locaties, aanvullende opdrachten,
presentaties en cursusmateriaal. Je krijgt kort voor de start van je opleiding hiervoor een
persoonlijke inlognaam en wachtwoord. In de Moodle omgeving komen alleen de
volgende persoonlijke gegevens te staan:

 •  Voornaam en Achternaam
 •  E-mailadres
 

7. Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens

PCO Kennis beschermt jouw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door
ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit
moment. PCO Kennis bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht
is. In het belang van het verbeteren van de diensten kan PCO Kennis jouw gegevens
langer bewaren, maar in dat geval zal PCO Kennis de gegevens altijd anonimiseren.

8. Gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

Je mag altijd je persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Als je bij PCO
Kennis een opleiding volgt, kan je contact opnemen met de opleidingsmanagers, zodat je
de belangrijkste gegevens kunt inzien en aan kan laten passen
Daarnaast kan je PCO Kennis vragen jouw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken.
In een aantal gevallen kan je aangeven dat je wilt dat PCO Kennis jouw gegevens
beperkt gebruikt.
Wil je één van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan contact met ons op. PCO
Kennis reageert zo snel mogelijk op jouw verzoek. Als je jouw gegevens wilt laten
verwijderen, controleert PCO Kennis eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer
PCO Kennis volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal PCO Kennis je
dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment PCO Kennis jouw gegevens
wel kan verwijderen.

9. Functionaris gegevensbescherming

PCO Kennis heeft een functionaris voor de gegevensbescherming, dit is Aafke
Hardeman
De functionaris houdt toezicht op de toepassing en de naleving van de privacy
regelgeving.

10. Klacht

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens, kunt je
bij ons een klacht indienen Klik hier voor onze contactgegevens

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl