RPC Register

De mensen die inmiddels de opleiding Registered Project Controller (RPC) met goed gevolg hebben doorlopen mogen zichzelf Senior Projectcontroller noemen. Ook mogen zijn de aanduiding RPC achter hun naam dragen. Hieronder tref je meer informatie over de RPC-kandidaten en via LinkedIn kun je contact met hen krijgen.

LinkedinEvert Schipper RPC

Evert heeft voor zijn scriptie een analyse gemaakt van de toepassing van het Projectcontrolmodel op het Project Stadskantoor Middelen in Utrecht. Hij heeft alle elementen van Projectcontrol de revue laten passeren en heeft goed gekeken naar de toepassing. Waar gaat het goed, waar zijn verbeteringen mogelijk en welke?

Linkedindrs. M.C.M.M. Machielsen RPC

Theo heeft alle aspecten van Projectcontrol, zoals die zijn behandeld in de Opleiding Registered Project Control (RPC), aan bod laten komen in zijn scriptie. Hij was ten tijde van zijn scriptie Projectcontroller bij het ministerie van Defensie. Het doel van dit project was het ontwikkelen, bouwen, testen, certificeren en installeren van een geavanceerd electronisch zelfbeschermingssysteem voor alle 29 Apache gevechtshelicopters. Met deze scriptie en studie heeft Theo een positieve bijdrage kunnen leveren aan het project.

LinkedinAndries van Unen RPC

Andries heeft in 2012 zijn scriptie gewijd aan de projectbeheersing binnen Traduco m.b.t. het project: 'Kademuren Modellering Systeem' met als opdrachtgever het Havenbedrijf Rotterdam. Het is een bijzondere casus met de nadruk op de Life Cycle Cost Analise. De LCC analyse vervult op zichzelf een prominente rol binnen het Asset Management gedachtengoed.

LinkedinRicardo H.G. Westenburg RPC

Ricardo heeft in zijn scriptie het onderzoek beschreven dat hij heeft gedaan naar het algemene verloop van projectuitvoeringen binnen Waternet en in het bijzonder de evaluatie van de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). De beschrijving en analyse van dit project heeft geleid tot het formuleren van een aantal conclusies en aanbevelingen voor een beter verloop van investeringsprojecten binnen Waternet in de toekomst.

Linkedining. Eric P. Zonneveld RPC

Eric heeft niet alleen een zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe Projectcontrol beter gepositioneerd kan worden in de organisatie. Maar ook hoe hij, op een praktische en complete manier, een integrale beschrijving kon maken van de beheersing en besturing van de beheersaspecten Tijd, Geld en Scope bij Tata Steel.

LinkedinRene E. van der Hout RPC

René heeft zijn verworven kennis m.b.t. Projectcontrol losgelaten op het project van Unica: de nieuwbouw van de HAN in Nijmegen met een oppervlakte van ongeveer 32.500 m2. Alle beheersaspecten kwamen aan de orde. Nadruk van zijn scriptie was de procesbeschrijving van het verwerken van een WPS en PBS in een MS-project planning om een S-curve te creëren. Hiermee kon een prognose gemaakt worden in relatie tot de werkelijk gemaakte kosten en gereedheid. In zijn scriptie gaf René ook veel aandacht aan het functioneren van het team en de teamsamenstelling. "Het succes van het project is mede afhankelijk van de personen die onderdeel uitmaken van het projectteam. Met een Belbin test kunnen er nieuwe inzichten ontstaan, waarmee het team geoptimaliseerd kan worden."

LinkedinGert Bakker RPC

Gert heeft zijn scriptie benut voor de organisatie Waternet, om te onderzoeken hoe Projectcontrol en programmabeheersing in, zowel een veranderende organisatie als omgeving, verbeterd en het beste vormgegeven kan worden. Uit zijn scriptie zijn een aantal adviezen en aanbevelingen gekomen, waarmee een bijdrage is geleverd aan een betere projectbeheersing binnen Leidingwerken Waternet.

LinkedinDennis A. Pruim RPC

Dennis heeft op zijn scriptie geschreven met als doel: Proberen aan te tonen dat de projectscope na de offertefase en/of het opstellen van een businesscase minstens zo belangrijk is als het bewaken ervan tijdens de uitvoering. Misschien zelfs belangrijker! Dennis: "Door gebrek aan aandacht voor een goed wijzigingsbeheer en scopebewaking, heb ik bij veel projecten de marges zien verdampen. Er werden zelfs verliezen geleden door het, onder andere, niet goed op orde hebben en/of bewaken van de scope."

LinkedinMichiel Koppen RPC

Michiel heeft in zijn scriptie benadrukt dat projectenwerk mensenwerk is en dat, volgens Michiel, daar de meeste aandacht aan moet worden besteed. Michiel: "Je hebt sociologische verbeelding en consensus over die verbeelding nodig. Alle technieken en methoden die nodig zijn om invulling te geven aan beheersing zijn hiervan afhankelijk."

LinkedinStanny Schapendonk RPC

Stanny heeft vanuit zijn grote praktijkervaring met vooral bouw en infrastructurele projecten onderzoek gedaan naar de vraag: "Hoe krijg je snel inzicht in de betrouwbaarheid van de eindprognose van projecten?" Uit deze vraag volgden drie deelvragen, waarop Stanny niet alleen antwoord geeft, maar waarbij hij ook aangeeft wat je allemaal kunt doen om deze vragen beantwoord te krijgen: 1. Welke factoren spelen een rol bij het vaststellen van een eindprognose? 2. Hoe kunnen deze factoren worden toegepast om de betrouwbaarheid te toetsen? 3. Welke onderwerpen zijn minder belangrijk bij een due diligence, maar geven wel een indicatie?

Naam