sRPC-Register

De mensen die de opleiding Registered Project Controller (RPC) met goed gevolg hebben doorlopen, zijn senior projectcontroller. Zij mogen de aanduiding 'RPC' achter hun naam dragen. Hieronder tref je meer informatie over de RPC-kandidaten en via LinkedIn kun je contact met hen krijgen.

LinkedinWim Mulder RPC

Wim Mulder koos als onderwerp voor zijn paper Beheersing Design & Build contract bij woningcorporaties: grip op proces, kwaliteit en product’. Zijn onderzoek voerde Wim uit bij GroenWest, een middelgrote woningcorporatie met ongeveer 12.000 woningen met haar kantoor in Woerden. Het doel van zijn onderzoek was het ontwikkelen van een kader voor het beheersen van een DB-contract. De projectorganisatie en de afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten passen bij de gekozen contractvorm. Zo wordt adequaat sturen en beheersen van projecten op tijd, geld, kwaliteit en risico’s mogelijk.

LinkedinMariëlle Bos RPC

Mariëlle Bos onderzocht de rol van de projectcontroller. Hoe en wat kan een projectcontroller bijdragen aan een succesvol project? Een onderzoek wat zich richtte op de vaardigheden en competenties van de projectcontroller, waarbij zij de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de projectcontroller in verschillende projecten onderzocht en zich verdiepte in de vraag welke soft skills heeft een projectcontroller nodig heeft? Zij verrichtte haar ALP-onderzoek binnen Tata Steel in IJmuiden.

LinkedinStefan Gross RPC

Stefan Gross onderzocht het project DoorStroomStation Utrecht Centraal. Beheersing van de scope/kwaliteit is bij dit omvangrijke project belangrijk. Het doel van zijn onderzoek was om te komen tot aanbevelingen voor het beheersen van scopewijzigingen tijdens de realisatiefase van infrastructurele projecten bij ProRail. Om dit doel te bereiken is het onderzoek verdeeld in twee methoden: 'literatuur- en praktijkstudie'. Door de literatuurstudie te vergelijken met de praktijkstudie leverde dit conclusies en aanbevelingen voor ProRail op.

LinkedinChris Kegler RPC

Chris Kegler legde de lat hoog met zijn Action Learning Project bij Leaseplan. Zijn onderwerp ‘Voortgangsrapportage 2.0’, omvatte de ambitie om een verbreding en vernieuwing van de voortgangsrapportage te definiëren, om hiermee de kans op projectsucces te vergroten. Zijn onderzoek leidde tot een aantal voorstellen die functie en opzet van de projectvoortgangsrapportage wijzigt door het doorvoeren van een aantal feitelijke veranderingen aan de VR template en een aantal gedragsveranderingen. De paper van Chris werd door de examencommissie hoog gewaardeerd en beoordeeld als Best Paper 2016-2017’.

LinkedinWouter Walstra RPC

Wouter onderzocht voor zijn Action Learning Project 'Het hefboomeffect tussen externe verslaggeving en interne projectsturing’ bij Reddyn, een joint venture die is ontstaan uit een gedeeltelijke samenwerking tussen twee bedrijven, TenneT en Liander. Reddyn is een service provider op het gebied van hoogspanning en complexe middenspanning. Wouter deed een aantal aanbevelingen met betrekking tot de inzet van de Cost Breakdown Structure, die de organisatie verder helpen in het verbeteren van zowel de interne projectsturing als de rapportage m.b.t. projectvoortgang.

LinkedinRene Jansen RPC

Rene Jansen onderzocht de rol van de projectcontroller in relatie tot het onderwerp ‘compliance’. Aan de hand van concrete, aansprekende en herkenbare casuïstiek uit de praktijk, definieerde hij de rol van de projectcontroller binnen het infrabedrijf van Ballast Nedam. Zijn onderzoek leverde een aantal aanbevelingen op welke met de collega projectcontrollers worden gedeeld en inzichten die nieuwe projectcontrollers kunnen helpen in deze complexe materie.

LinkedinGert Bakker RPC

Gert heeft zijn scriptie benut voor de organisatie Waternet, om te onderzoeken hoe Projectcontrol en programmabeheersing in, zowel een veranderende organisatie als omgeving, verbeterd en het beste vormgegeven kan worden. Uit zijn scriptie zijn een aantal adviezen en aanbevelingen gekomen, waarmee een bijdrage is geleverd aan een betere projectbeheersing binnen Leidingwerken Waternet.

LinkedinAgnes Iley RPC

Agnes heeft de implementatie van de nieuwe richtlijn (en de impact hiervan) beschreven: "Sturen en verantwoorden nieuwe stijl", die door het concern Rotterdam is opgesteld. Tegelijkertijd waren er door bezuinigingen reorganisaties doorgevoerd en de mensen moesten gaan werken met een nieuw administratief systeem. Hoe zorg je er niet alleen voor dat projecten in zo'n veranderende context in control blijven, maar ook dat de projectbeheersing ook nog aanmerkelijk verbetert? Agnes heeft dit uitgewerkt in haar scriptie.

LinkedinWim van Loon RPC

Met bezieling heeft Wim uitgebreid antwoord gegeven op de probleemstelling: "Hoe kan in een project een betrouwbare en volledige prognose worden opgesteld?" Het hoofddoel van een goede prognose is om een project te kunnen toetsen en sturen met als einddoel het gewenste resultaat of beter. Een Earned Value Management (EVM) controlesysteem is het best bruikbaar, omdat scope, tijd en kosten allen in één systeem worden bewaakt en worden uitgedrukt in meetbare waarden. Wim heeft toegelicht hoe dit op een goede manier toe te passen.

Linkedindrs. bc. Siebe Vos RPC

Siebe heeft de Beste Paper Ward 2015 gewonnen met zijn scriptie over: "Hoe om te gaan met onzekerheid binnen projecten?" Hij heeft met zijn scriptie een advies uitgebracht aan de Gasunie om de werkwijze voor het vaststellen van een verantwoord projectbudget en het effectief omgaan met onzekerheid binnen projecten te verbeteren. Het project Beverwijk - Wijngaarden, de aanleg van een 90 kilometer gasleiding met een diameter van één-meter-twintig, wordt in dit onderzoek als referentie gebruikt.

Naam