Deelname en advies PCO Kennis van Exploitatie Betuwelijn

Van 2004 tot 2006 heeft PCO een eigen exploitatiemodel voor de Betuweroute ontwikkeld. Een eigen initiatief wat door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat werd opgepikt als een haalbaar initiatief. In de zomer van 2005 heeft de Minister het initiatief genomen tot de vorming van een PPS-consortium waarin de Haven Amsterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, ProRail en Towrail samenwerkten aan de exploitatie en beheer van de Betuwelijn. De input van TowRail (deelneming van PCO) werd alom gewaardeerd om het ondernemersschap en ’out of the box’ denken, waardoor forse besparingen mogelijk werden.
Najaar 2005 tekende dit consortium een exploitatie overeenkomst met de minister. Na enkele weken besloot deze toch de lijn van de PPS-exploitatie niet door te zetten.

Ben jij een fan van lezen?

Dan moet je onze nieuwsbrief bekijken!