Ministerie van verkeer & waterstaat HSL-Zuid over PCO Kennis

Drs. Eric Kemperman MBA was van 1998 – 2000 controller / plv financieel directeur van de Projectdirectie Hogesnelheidslijn Zuid.
In deze fase werd de projectorganisatie (centraal) opgebouwd tot een projectorganisatie van ongeveer 1.000 fte, waarvan het grootste deel afkomstig van de vof DHV/ Holland Railconsult, thans Movaris. In deze periode werden ook het (innovatieve) aanbestedingsmodel en – strategie ontwikkeld en toegepast en werden de uitvoeringscontracten gegund. Ook werd de concessie aanbesteed en gegund aan de zogenaamde exploitant Infraprovider HSA, volgens een innovatief exploitatiemodel. Bij de aanvang van de uitvoeringsfase werd de Ontwerporganisatie grotendeels ontmanteld en de uitvoeringsorganisatie gedecentraliseerd in regionale projectbureaus.

Ben jij een fan van lezen?

Dan moet je onze nieuwsbrief bekijken!