Training business development in Oeganda

In de week van 18 t/m 22 november heb ik, samen met Georgy Evers, Arjen Mol en Ilona Pouels, een training business development mogen verzorgen voor startende ondernemers uit de omgeving van Fort Portal – Oeganda. E.e.a. werd georganiseerd vanuit de organisatie “Vledder helpt” en valt onder het programma Masters Making Tomorrow (MM2M). Het doel van de deelnemers was om hun business verder uit te kunnen breiden.

De deelnemers hebben over het algemeen meerdere bronnen van inkomen: een baan (echter het sociale vangnet dat we in Nederland kennen, bestaat daar niet. Sprake van een “vaste” baan is er dan ook niet), en daarbij vaak nog 1 of meer andere bronnen: van bananenplantage tot kippenhouder, kalkoenboer tot gids voor toeristen. In deze week hebben we gefocust op, per persoon, 1 van deze inkomstenbronnen. Opmerkelijk was om te horen, dat bijna alle deelnemers naast hun eigen huishouden ook nog één of meerdere “dependents” kennen (familie, vrienden of andere mensen uit de community) die financieel afhankelijk zijn van hen.

Het was een zeer enerverende week. Met zo’n 12 deelnemers zijn er prachtige stappen gemaakt: van dromen naar groter dromen is de stap gezet naar creëren. Een eerste aanzet is gemaakt tot het schrijven van een business plan. Ook houding en gedrag en de verschillen in cultuur tussen Afrika en Europa zijn aan de orde geweest. Daarna zijn er marketingplannen gemaakt: hoe kan ik mijn business zo beïnvloeden dat mijn producten nog beter verkocht kunnen geworden. En welke stappen in de waardeketen voegen ook daadwerkelijk een financiële bijdrage toe aan mijn eindproduct.

Het werd nog concreter: van kostprijscalculatie naar cashflowmanagement. Met de wetenschap dat slechts 2 deelnemers een bankrekening hebben, is het duidelijk dat het belangrijk is om een goed beeld van je cashflow te hebben. De laatste dag kregen we een medewerker van de bank op bezoek die e.e.a. vertelde over leningen. Als je daarbij hoort, dat er voor een lening zonder onderpand zo’n 10% rente per maand wordt gerekend, dan is al snel duidelijk dat je je business moet runnen zonder financiële hulp van de bank. Dat is echt te kostbaar. Het inhoudelijke stuk is afgesloten met een deel over planning en hebben we kort stilgestaan bij de risico’s.

Terugkijkend ben ik trots op wat we gebracht hebben. We hebben kunnen helpen, inzicht kunnen geven, nieuwe perspectieven laten zien. Bij de afsluitende pitches gaven de deelnemers aan wat het hun had gebracht. En als er dan teksten als “life changing” worden gebruikt, dan weet ik dat we het erg goed gedaan hebben.

Graag wil ik PCO bedanken voor de financiële bijdrage aan het programma. Ik heb zelf gezien wat er mee gedaan wordt en hoe goed het ontvangen wordt.

Evert Schipper
Financieel interim manager en docent project control bij PCO

Ben jij een fan van lezen?

Dan moet je onze nieuwsbrief bekijken!