RPC Register

De mensen die de opleiding Registered Project Controller (RPC) met goed gevolg hebben doorlopen, zijn senior projectcontroller. Zij mogen de aanduiding ‘RPC’ achter hun naam dragen. Hieronder tref je meer informatie over de RPC-kandidaten en via LinkedIn kun je contact met hen krijgen.

Wil je op LinkedIn ook in de alumni groep van PCO Kennis vermeld worden? Volg dan de instructies via deze link.

Evert Schipper RPC

Evert heeft voor zijn scriptie een analyse gemaakt van de toepassing van het Projectcontrolmodel op het Project Stadskantoor Middelen in Utrecht. Hij heeft alle elementen van Projectcontrol de revue laten passeren en heeft goed gekeken naar de toepassing. Waar gaat het goed, waar zijn verbeteringen mogelijk en welke?

Drs. M.C.M.M. Machielsen RPC

Theo heeft alle aspecten van Projectcontrol, zoals die zijn behandeld in de Opleiding Registered Project Control (RPC), aan bod laten komen in zijn scriptie. Hij was ten tijde van zijn scriptie Projectcontroller bij het ministerie van Defensie. Het doel van dit project was het ontwikkelen, bouwen, testen, certificeren en installeren van een geavanceerd electronisch zelfbeschermingssysteem voor alle 29 Apache gevechtshelicopters. Met deze scriptie en studie heeft Theo een positieve bijdrage kunnen leveren aan het project.

Andries van Unen RPC

Andries heeft in 2012 zijn scriptie gewijd aan de projectbeheersing binnen Traduco m.b.t. het project: ‘Kademuren Modellering Systeem’ met als opdrachtgever het Havenbedrijf Rotterdam. Het is een bijzondere casus met de nadruk op de Life Cycle Cost Analise. De LCC analyse vervult op zichzelf een prominente rol binnen het Asset Management gedachtengoed.

ING. Eric P. Zonneveld RPC

Eric heeft niet alleen een zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe Projectcontrol beter gepositioneerd kan worden in de organisatie. Maar ook hoe hij, op een praktische en complete manier, een integrale beschrijving kon maken van de beheersing en besturing van de beheersaspecten Tijd, Geld en Scope bij Tata Steel.