RPC Register

De mensen die de opleiding Registered Project Controller (RPC) met goed gevolg hebben doorlopen, zijn senior projectcontroller. Zij mogen de aanduiding ‘RPC’ achter hun naam dragen. Hieronder tref je meer informatie over de RPC-kandidaten en via LinkedIn kun je contact met hen krijgen.

Wil je op LinkedIn ook in de alumni groep van PCO Kennis vermeld worden? Volg dan de instructies via deze link.

Peter Poort RPC

Een toekomst bestendig competentie profiel voor de project controller, hoe ziet dat eruit? In mijn paper heb ik een antwoord trachten te vinden op deze vraag, door enerzijds in te gaan op de rol die fintech en in bredere zin innovatie speelt in het leven van de project controller. Daarnaast is gekeken welke hard en soft skills voor de project controller van vandaag én morgen van doorslaggevend belang zijn. Belangrijkste bron hiervoor waren de project controllers zelf en hun counterparts, die middels een kwalitatief onderzoek zijn geïnterviewd.

Ernst de Klein RPC

Met mijn ALP heb ik antwoord willen geven op de vraag in hoeverre de Business Case kan bijdragen aan de volwassenheidsambities van projectvoering van ICT projecten binnen het UMC Utrecht. De hieruit voorkomende aanbevelingen hebben onder meer invloed op het centrale besluitvormingsproces, de investeringsbeslissing en de jaarlijkse decentrale afspraken met de Raad van Bestuur wanneer het gaat om batenmanagement. Tevens komen de onderwerpen resourcemanagement en capaciteitsplanning aan de orde. Door de business case een vast onderdeel te maken van het besluitvormingsproces werkt de organisatie toe naar een optimalisatie van het proces en wordt daarmee slagvaardiger. De vraag “willen we dit echt wel” zal nog kritischer beantwoord gaan worden wanneer de eigenaar op basis van het managementcontract gehouden wordt aan de in de business case opgenomen baten. Positieve effecten worden voorzien op de klanttevredenheid omdat met een realistische planning de klant (meer) zekerheid heeft over het moment waarop de gewenste functionaliteiten beschikbaar komen. De organisatie krijgt inzicht in de beschikbare capaciteit van eigen mensen en kan tijdig reageren op de vraag vanuit het huis door de inzet van externe krachten

Bob van Bommel RPC

Bob heeft in zijn Action Learning Project gezocht naar een antwoord op de vraag: Hoe zou ERA Contour haar projectcontrollers anno 2018 beter kunnen positioneren binnen haar organisatie en wat levert dit op. Om deze vraag te beantwoorden heeft hij onderzoek gedaan naar de beschreven theorieën over projectbeheersing en deze vervolgens toegepast binnen de organisatie ERA Contour. Uit het onderzoek is gebleken dat niet alleen de positie van de projectcontroller veranderd moet worden, maar om eerder in het procesbrokken te raken zullen er ook wijzigingen in de werkzaamheden van de projectcontroller noodzakelijk zijn.

Paul Ketelaar RPC

Paul Ketelaar, heeft zich verdiept in het onderwerp Best Value Procurement (BVP) en wat voor gevolgen dit heeft voor de projectbeheersing. Wat veelal onderbelicht is de fase na aanbesteding, wat heeft BVP voor impact op de diverse teamrollen “loslaten” en de opdrachtnemer de leiding geven als expert. En daarnaast je verantwoording als opdrachtgever goed in te kunnen vullen en daarmee in control zijn. Paul heeft een goede koppeling gelegd vanuit de abstractie van de theorie naar de praktijk, waarbij hij de diverse dilemma’s heeft benoemd en deze tevens naar waardevolle aanbevelingen vertaald.

Stefan Gross RPC

Stefan Gross onderzocht het project DoorStroomStation Utrecht Centraal. Beheersing van de scope/kwaliteit is bij dit omvangrijke project belangrijk. Het doel van zijn onderzoek was om te komen tot aanbevelingen voor het beheersen van scopewijzigingen tijdens de realisatiefase van infrastructurele projecten bij ProRail. Om dit doel te bereiken is het onderzoek verdeeld in twee methoden: ‘literatuur- en praktijkstudie’. Door de literatuurstudie te vergelijken met de praktijkstudie leverde dit conclusies en aanbevelingen voor ProRail op.

Wouter Walstra RPC

Wouter onderzocht voor zijn Action Learning Project ‘Het hefboomeffect tussen externe verslaggeving en interne projectsturing’ bij Reddyn, een joint venture die is ontstaan uit een gedeeltelijke samenwerking tussen twee bedrijven, TenneT en Liander. Reddyn is een service provider op het gebied van hoogspanning en complexe middenspanning. Wouter deed een aantal aanbevelingen met betrekking tot de inzet van de Cost Breakdown Structure, die de organisatie verder helpen in het verbeteren van zowel de interne projectsturing als de rapportage m.b.t. projectvoortgang.

Chris Kegler RPC

Chris Kegler legde de lat hoog met zijn Action Learning Project bij Leaseplan. Zijn onderwerp ‘Voortgangsrapportage 2.0’, omvatte de ambitie om een verbreding en vernieuwing van de voortgangsrapportage te definiëren, om hiermee de kans op projectsucces te vergroten. Zijn onderzoek leidde tot een aantal voorstellen die functie en opzet van de projectvoortgangsrapportage wijzigt door het doorvoeren van een aantal feitelijke veranderingen aan de VR template en een aantal gedragsveranderingen. De paper van Chris werd door de examencommissie hoog gewaardeerd en beoordeeld als Best Paper 2016-2017’.

Radjoe Ramkisoen RPC

Radjoe Ramkisoen heeft in zijn scriptie de cashflow onderzocht van TenneT TSO B.V. Het doel van zijn onderzoek was om de cashflow betrouwbaarder te maken binnen de grote projecten die het bedrijf uitvoert. Binnen TenneT TSO B.V. is de voorspelling van de cashflows namelijk van groot belang voor de vooruitgang van zulke projecten. In zijn scriptie heeft hij verschillende aspecten onderzocht binnen een tweetal projecten die de cashflow kunnen beïnvloeden. Hierin heeft hij de aangeleerde kennis van PCO kennis toegepast. Uit zijn scriptie zijn adviezen gekomen voor het bedrijf zodat de cashflow betrouwbaarder wordt.

Irwin van Hunen RPC

Irwin van Hunen heeft als onderwerp voor zijn Action Learning Paper ‘Werken aan Bosch projectsucces’, een analyse gemaakt van het verbeterprogramma Projectmatig Werken en van de aanbestedingsstrategien voor projecten in het fysieke domein van de gemeente ’s-Hertogenbosch’. Na grondig theoretisch onderzoek en veldonderzoek leverde dit aan aantal verbeterpunten op voor de organisatie. Onderzoek, analyse en aanbevelingen zijn gesplitst voor de twee onderwerpen, het kwaliteitsprogramma projectsturing en aanbestedingen. De aanbevelingen zijn gesplitst in de belangrijkste, meer principiële aanbevelingen, en een aantal meer operationele verbetervoorstellen.

Rene Jansen RPC

Rene Jansen onderzocht de rol van de projectcontroller in relatie tot het onderwerp ‘compliance’. Aan de hand van concrete, aansprekende en herkenbare casuïstiek uit de praktijk, definieerde hij de rol van de projectcontroller binnen het infrabedrijf van Ballast Nedam. Zijn onderzoek leverde een aantal aanbevelingen op welke met de collega projectcontrollers worden gedeeld en inzichten die nieuwe projectcontrollers kunnen helpen in deze complexe materie.